Efterlevandeskydd försäkringskassan

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Barnpension och efterlevandestöd till barn | Pensionsmyndigheten

28 dec. 2022 — Till de privata pensionsförsäkringarna ingår i många fall också ett efterlevandeskydd. Det innebär att du då kan få ersättning från den …

Ekonomiskt stöd när anhörig dör – efterlevandepension

Ekonomiskt stöd när anhörig dör – efterlevandepension | Pensionsmyndigheten

7 dec. 2022 — Om den döda hade ersättning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten slutar pengarna att betalas ut automatiskt.

Ekonomisk ersättning – Efterlevandeguiden

24 juni 2022 — Efterlevandelivränta betalas ut när någon avlidit på grund av arbetsskada och efterlevandeskydd är ett tillägg man kan komplettera …

Efterlevande kan få efterlevandepension och ekonomisk ersättning från Pensionsmyndigheten, privata försäkringar, via arbetsgivare om du är förmånstagare.

Efterlevande kan ha rätt till okänd ersättning – Afa Försäkring

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för det skydd som finns i din ITP och som ger dina närstående pengar när du dör. Efterlevandeskyddet består dels av …

Efterlevandeskydd och livförsäkring – PTK

Det är en gemensam hemsida från Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan som kan fungera som en vägledning för efterlevande. Kollektivavtalade …

Efterlevandeskydd – ersättningar i samband med dödsfall

Efterlevandeskydd – ersättningar i samband med dödsfall | Unionen

Efterlevandepensionen är ett månatligt bidrag som betalas ut till de närmast anhöriga och som motsvarar en procentuell andel av den avlidnes pension eller av …

Om du skulle avlida innan du går i pension, kan dina närmaste omfattas av flera efterlevandeskydd, exempelvis genom tjänstepensionen ITP. Här kan du läsa mer om vilka olika efterlevandeskydd dina efterlevande kan omfattas av. Du hittar också information om vad du som nära anhörig kan behöva göra för att ta reda vilket efterlevandeskydd som finns vid dödsfall.

Efterlevandepension och dödsfallsersättning – europa.eu

Efterlevandepension och dödsfallsersättning i EU: vad som gäller om du bor i ett annat EU-land – Ditt Europa – Your Europe

efterlevandeskydd som han/hon inte har rätt till kan han/hon bli … Försäkringskassan använder prisbasbeloppet bland annat för att fastställa taket i …

Vilket land betalar ut dödsfallsersättning om du bor i ett annat EU-land? Information om förmåner för änklingar, änkor och andra anhöriga

Efterlevandepension – KPA Pension

25 aug. 2014 — Efterlevandeskyddet som Pensionsmyndigheten betalar ut är utformat så att livränta till efterlevande ska motsvara en viss procent av den …

Statligt personskadeskydd – Försäkringskassan

Statligt personskadeskydd

Keywords: efterlevandeskydd försäkringskassan